1.ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น,หากเนื้อหาไม่ตรงกับข้อมูลในเกม,ให้ยึดข้อมูลในเกมเป็นหลัก;
  2.ต่อไปนี้เป็นค่ายแนะนำให้ผู้เล่น:
  『กำลังต่อสู้』ม้าเฉียว+เตียวหุย+ฮัวโต๋+กุยแก+ไทสูจู้+Self
  『สหาย』เอียนสี+เกียงอุย+อุยเอี๋ยน+โจหยิน+(โจโฉ/กาเซียง/กวนอู)

  『กำลังต่อสู้』ม้าเฉียว+เตียวหุย+ฮัวโต๋+กุยแก+ไทสูจู้+Self
  『สหาย』เอียนสี+เกียงอุย+อุยเอี๋ยน+โจหยิน+(โจโฉ/กาเซียง/กวนอู)

  『กำลังต่อสู้』จิวยี่+ลกซุน+กำเหลง+ซุนกวน+ลิบอง+Self
  『สหาย』ไทสูจู้+ซุนเกี๋ยน+เสี่ยวเกี้ยว+ชีเซ่ง+โลซก+ซุนเซ็ก

  3.หากท่านพบปัญหาในหน้าต่างนี้,โปรดติดต่อพวกเราทางFb

 • Lorem ipsum:
  lorem ipsum................
   
   
 • Lorem ipsum:
  lorem ipsum................
   
   
 • Lorem ipsum:
  lorem ipsum................